دولومیت

دولومیت چیست

نوعی سنگ کربناته خشک معدنی می باشد که در ترکیب با منیزیم, کلسیم و گاز کربنیک است. این ماده از نظر شیمیایی دارای فرمول ساختاری CaMg(CO3)2 بوده و وزن مخصوص آن ۶/۲ گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد. همچنین شکل فیزیکی آن دارای جلای شیشه‌ ای یا مرواریدی بوده و به رنگهای خاکستری مایل به کرم و سفید مایل به خاکستری وجود دارد. اصولا به کلیه رگه های معدنی که به صورت کلی یا جزئی حاوی درصدی دولومیت باشند, سنگ دولومیتی گفته می شود.

انواع دولومیت ها

عناصر اصلی تشکیل دهنده این ماده معمولا اکسید منیزیم MgO و آهک CaO می باشند ولی امکان وجود کانی های دیگری چون اکسید آهن, سدیم و پتاسیم نیز در ترکیب آن وجود دارد. با توجوه به درصد خلوص می توان این ترکیب معدنی را به ۴ دسته به شکل زیر تقسیم بندی نمود:

سنگ آهک : سنگی که حاوی حداکثر ۱۰ درصد از این ماده باشد.
سنگ آهک دولومیتی : سنگی که بین ۱۰ تا ۵۰ درصد دولمیت دارد.
دولومیت کلسیتی : بین ۵۰ تا ۹۰ درصد دولمیت در ترکیب خود دارد.
دولومیت Dolostone : کانی معدنی که بیشتر از ۹۰ درصد از این ترکیب را در خود داشته باشد.