سیلیس درجه یک — Silica Grade 1

سیلیس درجه یک

Silica Grade1

خلوص بالای ۹۸ درصد

باسختی ۷

در مش های مختلف و بسته بندی های کیسه ۵۰ کیلو تا جامبون یک تنی

خرید ومشاوره

۰۹۱۸۳۵۲۶۵۷۷

۰۹۱۸۳۵۳۰۱۱۸