تاریخچه سیلیس

نام سيليس Silicon از واژه لاتين (Silicis) به معنی (flint ) سنگ سخت، سنگ آتش زنه يا سنگ چخماق گرفته شده است. سيليس در سال ۱۸۲۴ توسط Jöns Jacob Berzelius در سوئد کشف شد. سيليس متبلور در سال ۱۸۵۴ توسط Deville يک شکل آلوتروپ از عنصر را کشف نمود.

دیدگاهتان را بنویسید