تقسيم بندي انواع سيليس براساس درصد SiO2 و موارد مصرف

سيليس درجه ۱ :
اين نوع سيليس داراي حداقل ۹۶%=SiO2 است و در شيشه سازي، لعاب، صنايع شيميايي، فروسيليس، پشم شيشه، سيليكات سديم، فروکروم و ماسه تست سيمان به کار مي رود.
سيليس درجه ۲ :
اين نوع سيليس داراي ۹۵-۸۵%= SiO2 است و در ماسه ريخته گري، ماسه سندبلاست، فيلتراسيون و ديرگدازها به کار مي رود.
سيليس درجه ۳ :
اين نوع سيليس داراي ۸۵-۷۰%= SiO2 است و در آجر ماسه آهکي و آجرسبک، کارخانجات توليد سيمان و بتن سبک به کار مي رود.

تقسيم بندي انواع سيليس بر اساس درصد SiO2

درجه سیلیس

دیدگاهتان را بنویسید