موارد مصرف و استاندارد های سیلیس

باكاربري :شيشه سازي حداقل ۹۹-۵/۹۸% SiO2 و Fe2O3 كمتر از ۰۴/۰% در شيشه تخت، ۰۳/۰% ظروف شيشه اي، ۸۸/۰%ظروف بلوري، ۳/۰% فايبرگلاس، ۶/۱%-۲/۰ Al2O3 و مقادير نا چيز (Ni،Cu،Co) و مواد نسوز (كروميت، زيركن وروتيل) شيشه نوري درجه اول: حداقل۹۹%-۵/۹۸ SiO2، كمتر از ۱/۰%Al2O3 و۰۲/۰% Fe2O3. پيش ماده سيليكات سديم: بيشتر از ۴/۹۹% SiO2و كمتر […]

تقسيم بندي انواع سيليس براساس درصد SiO2 و موارد مصرف

سيليس درجه ۱ : اين نوع سيليس داراي حداقل ۹۶%=SiO2 است و در شيشه سازي، لعاب، صنايع شيميايي، فروسيليس، پشم شيشه، سيليكات سديم، فروکروم و ماسه تست سيمان به کار مي رود. سيليس درجه ۲ : اين نوع سيليس داراي ۹۵-۸۵%= SiO2 است و در ماسه ريخته گري، ماسه سندبلاست، فيلتراسيون و ديرگدازها به کار […]

مشخصات شيميايي سيليس

برخي از شيميدانان، رابطه بين اتم هاي سيليس و اكسيژن در سيليكات هاي مختلف را مشابه رابطه اتم هاي كربن و اكسيژن در تركيبات آلي دانسته اند. همانطور كه كربن به دو صورت منواكسيد كربن (CO) و دي اكسيد كربن (CO2) با اكسيژن تركيب مي شود، سيليسيم نيز به طور مشابه با اكسيژن تركيب شده […]

تاریخچه سیلیس

نام سيليس Silicon از واژه لاتين (Silicis) به معنی (flint ) سنگ سخت، سنگ آتش زنه يا سنگ چخماق گرفته شده است. سيليس در سال ۱۸۲۴ توسط Jöns Jacob Berzelius در سوئد کشف شد. سيليس متبلور در سال ۱۸۵۴ توسط Deville يک شکل آلوتروپ از عنصر را کشف نمود.